Assisterende ferskvaresjef

Som assisterende ferskvaresjef er du ferskvaresjefens stedfortreder. Sammen med ferskvaresjef bygger du en vinnerkultur med dine ledere og medarbeidere. Din matglede og entusiasme for ferske råvarer, klarer du å formidle til kunder og medarbeidere. Hos dere får kunden den beste servicen og de hyggeligste handleopplevelsene i sitt nærområde.Alle innkomne søknader vil bli vurdert fortløpende!