Hva venter du på? Bli medlem i dag!

4% kjøpeutbytte for medlemmer

Det er gledelig å meddele at styret i Madla Handelslag har forhåndsgarantert for 4% kjøpeutbytte også for 2018.

Som medlem i Madla Handelslag får du 4% kjøpeutbytte på alt du kjøper i våre butikker, ved bruk av ditt medlemskort. Medlemskortet kan benyttes i alle våre butikker: Coop Mega Madla, Coop Obs! Bygg Madla, Blomsten, Kafe’n, Expressen, Bakeriet og Extra Kvernevik.
Handler du i andre Coop-butikker får du 1% kjøpeutbytte.

Andre fordeler for deg som er medlem i Coop, finner du på Coop.no

Enklere kjøpsrutiner for bedriften

Bedriftskort

Ønsker du en enkel og effektiv hverdag når det kommer til innkjøp til bedriften? Coop Bedriftskort er en svært god og praktisk fakturaordning for bedrifter og organisasjoner. Med Coop Bedriftskort får dere en enklere og mer effektiv kjøpsrutine i bedriften. Kortet kan benyttes til daglige innkjøp i alle butikkene til Madla Handleslag og hos utvalgte partnere. Spesifisert oversikt på varenivå og med mva koder gjør både regnskap og kontroll enklere for din bedrift. Inntil 300 000 kroner i kredittramme. Valgfritt antall kort tilknyttet hver konto.

Mer info her: https://coopbedrift.no/

Organisasjon

Madla Handelslag er en del av Coop, og er eid av medlemmene. Det er du som medlem som er med på å bestemme hvordan Madla Handelslag skal være. Dette kan du påvirke ved å delta i valget på dem som skal være med i valgt årsmøte.

Valgt årsmøte i Madla Handelslag

Årsmøtet er Madla Handelslags øverste organ.
Det består av 10 medlemsvalgte + 2 vara, 5 ansattvalgte + 2 varamedlemmer.

Oppgaver som årsmøtet har er:

  • Godkjenne årsberetningen og årsregnskapet, og bestemme hvordan årsoverskuddet skal brukes.
  • Velge styre og valgkomité.

​I løpet av året blir årsmøtets representanter holdt orientert om viktige saker og beslutninger som vedrører virksomheten.

For 2018 er disse personene valgt inn i Madla Handelslag sitt valgte årsmøte:

Morten Falck, leder, valgt for 2 år i 2018
Svein Harald Kverneland, valgt for 2 år i 2018
Maj Christel Ohlsson-Larsen, valgt for 2 år i 2018
Marte Selseng, valgt for 2 år i 2018
Siv Madsen Gimnes, valgt for 2 år i 2018
Endre Selvåg, valgt for 2 år i 2017
Karen Hognestad, valgt for 2 år i 2017
Einar Haukaas, valgt for 2 år i 2017
Eldri Kolltveit, valgt for 2 år i 2017
Kristin Hole, valgt for 2 år i 2017
Fredrik Vik Jørgensen, 1. vara, valgt for 2 år i 2018

Tor Ove Holsen, 2. vara, valgt for 2 år i 2017
Linn Hansen, ansattrepresentant valgt for 2 år i 2018
Mette Wennberg, ansattrepresentant valgt for 2 år i 2018
Gjermund Barstad, vararepresentant valgt for 2 år i 2017
Kristi Strøm, ansattrepresentant valgt for 2 år i 2017

Rune Olderkjær, ansattrepresentant valgt for 2 år i 2017
Petter Vika, 2 vara, ansattrepresentant valgt for 2 år i 2018

Valgkomite

Kristin Hjelmeland, leder, valgt for 2 år i 2018
Tom Weibell, valgt for 2 år i 2018
Fredrik Thomas Peck, vara, valgt for 2 år i 2017
Kristine Løland Håvardsen, vara, valgt for 2 år i 2018
Marit Haaland Gjerde, vara, valgt for 2 år i 2018

Styret i Madla Handelslag

Styret i Madla Handelslag velges av representantene i valgt årsmøte. Styret har flere oppgaver:

  • Sørge for tilfredsstillende organisering av virksomheten.

  • Ansette/avskjedige administrerende direktør.

  • Vedta budsjett.

  • Godkjenne avtaler av større økonomisk betydning eller av prinsipiell karakter.

Leder:

Ståle Hervik, valgt for 2 år i 2018.

Nestleder:

Torbjørg Ristesund, valgt for 1 år i 2018.

Styremedlemmer:

Geir Pedersen, valgt for 2 år i 2017
Ingrid Iversen, valgt for 2 år i 2018
Eivind Eliassen, valgt for 1 år i 2018
Inge Moe, ansattrepresentant , valgt for 2 år i 2018
Cecilie Jakobsen Knudsen, ansattrepresentant, valgt for 2 år i 2017.
Wenche Lerang, ansattrepresentant, valgt for 2 år i 2017.

Varamedlemmer:

Eli Anette Fløisvik, 1. vara, valgt for 1 år i 2018
Per Gregar Haugen, 2. vara, valgt for 1 år i 2018
Jan Kjetil Bjerkreim, 3. vara, valgt for 1 år i 2018
Nina Brødholt, ansattrepresentant, 1. vara, valgt for 1 år i 2018
Linda Massen, ansattrepresentant, 2. vara, valgt for 1 år i 2018
Rein Inge Brand, ansattrepresentant, 3. vara, valgt for 1 år i 2018

Organisasjonskart

Under ser du hvordan Madla Handelslag er organisert.

Last ned medlemsappen

Ta med deg kuponger og tilbud i butikken