Hva venter du på? Bli medlem i dag!

4% kjøpeutbytte for medlemmer

Det er gledelig å meddele at styret i Madla Handelslag har forhåndsgarantert for 4% kjøpeutbytte også for inneværende år.

Som medlem i Madla Handelslag får du 4% kjøpeutbytte på alt du kjøper i våre butikker, ved bruk av ditt medlemskort. Medlemskortet kan benyttes i alle våre butikker: Coop Mega Madla, Obs! Bygg Madla, Kafe’n, Expressen, Madla Bakeri og Extra Kvernevik.
Handler du i andre Coop-butikker får du 1% kjøpeutbytte.

Andre fordeler for deg som er medlem i Coop, finner du på Coop.no

Enklere kjøpsrutiner for bedriften

Bedriftskort

Ønsker du en enkel og effektiv hverdag når det kommer til innkjøp til bedriften? Coop Bedriftskort er en svært god og praktisk fakturaordning for bedrifter og organisasjoner. Med Coop Bedriftskort får dere en enklere og mer effektiv kjøpsrutine i bedriften. Kortet kan benyttes til daglige innkjøp i alle butikkene til Madla Handleslag og hos utvalgte partnere. Spesifisert oversikt på varenivå og med mva koder gjør både regnskap og kontroll enklere for din bedrift. Inntil 300 000 kroner i kredittramme. Valgfritt antall kort tilknyttet hver konto.

Mer info her: https://coopbedrift.no/

Organisasjon

Madla Handelslag er en del av Coop, og er eid av medlemmene. Det er du som medlem som er med på å bestemme hvordan Madla Handelslag skal være. Dette kan du påvirke ved å delta i valget på dem som skal være med i valgt årsmøte.

Valgt årsmøte i Madla Handelslag

Årsmøtet er Madla Handelslags øverste organ.
Det består av 10 medlemsvalgte + 2 vara, 5 ansattvalgte + 2 varamedlemmer.

Oppgaver som årsmøtet har er:

  • Godkjenne årsberetningen og årsregnskapet, og bestemme hvordan årsoverskuddet skal brukes.
  • Velge styre og valgkomité.

​I løpet av året blir årsmøtets representanter holdt orientert om viktige saker og beslutninger som vedrører virksomheten.

For 2023 – 2024 er disse personene valgt inn i Madla Handelslag sitt valgte årsmøte:

Eldri Kolltveit, leder
Marte Selseng, nestleder
Christian Dalen
Cecilie Randby Larsen
Ine Johannessen Helvik
Tom Weibell
Einar Haukaas
Sigbjørn Groven
Julie Myking Holmboe
Lena Rosså Lindanger
Sigbjørn Bø, 1. vara
Geir Stian Sigurdsen, 2. vara
Ewelina Dawidziog, ansattrepresentant
Mette Wennberg, ansattrepresentant
Kristi Strøm, ansattrepresentant
Rune Olderkjær, ansattrepresentant
Petter Vika, 2 vara, ansatt rep 1. vara
Steffen Ommundsen, ansatt rep 2. vara

Valgkomite

Kristine Løland Håvardsen, leder
Tore Waage
Mildrid Heimvik
Hilde Frafjord Myrvoll
Maren Gilje Løland, vara

Styret i Madla Handelslag

Styret i Madla Handelslag velges av representantene i valgt årsmøte. Styret har flere oppgaver:

  • Sørge for tilfredsstillende organisering av virksomheten.

  • Ansette/avskjedige administrerende direktør.

  • Vedta budsjett.

  • Godkjenne avtaler av større økonomisk betydning eller av prinsipiell karakter.

Leder:

Ståle Hervik

Nestleder:

Eivind Eliassen

Styremedlemmer:

Morten Falck
Ingrid Iversen
Helene Olsen-Beck
Morten Ramsland, ansattrepresentant 
Cecilie J Knudsen, ansattrepresentant
Wenche Lerang, ansattrepresentant

Varamedlemmer:

Kristin Hjelmeland, 1. vara
Per Gregar Haugen, 2. vara
Jan Ketil Bjerkreim, 3. vara
Rein Inge Brand, ansattrepresentant, 1. vara
Yvonne Vervik, ansattrepresentant, 2. vara
Linda Massen, ansattrepresentant, 3. vara

Organisasjonskart

Under ser du hvordan Madla Handelslag er organisert.

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven har til formål å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Madla Handelslag SA skal hvert år utføre aktsomhetsvurderinger i henhold til åpenhetsloven og offentliggjøre en redegjørelse for vurderingene.

Under finner du de årlige rapportene.

Last ned medlemsappen

Ta med deg kuponger og tilbud i butikken