Hva venter du på? Bli medlem i dag!

4% kjøpeutbytte for medlemmer

Det er gledelig å meddele at styret i Madla Handelslag har forhåndsgarantert for 4% kjøpeutbytte også for 2021.

Som medlem i Madla Handelslag får du 4% kjøpeutbytte på alt du kjøper i våre butikker, ved bruk av ditt medlemskort. Medlemskortet kan benyttes i alle våre butikker: Coop Mega Madla, Obs! Bygg Madla, Kafe’n, Expressen, Madla Bakeri og Extra Kvernevik.
Handler du i andre Coop-butikker får du 1% kjøpeutbytte.

Andre fordeler for deg som er medlem i Coop, finner du på Coop.no

Enklere kjøpsrutiner for bedriften

Bedriftskort

Ønsker du en enkel og effektiv hverdag når det kommer til innkjøp til bedriften? Coop Bedriftskort er en svært god og praktisk fakturaordning for bedrifter og organisasjoner. Med Coop Bedriftskort får dere en enklere og mer effektiv kjøpsrutine i bedriften. Kortet kan benyttes til daglige innkjøp i alle butikkene til Madla Handleslag og hos utvalgte partnere. Spesifisert oversikt på varenivå og med mva koder gjør både regnskap og kontroll enklere for din bedrift. Inntil 300 000 kroner i kredittramme. Valgfritt antall kort tilknyttet hver konto.

Mer info her: https://coopbedrift.no/

Organisasjon

Madla Handelslag er en del av Coop, og er eid av medlemmene. Det er du som medlem som er med på å bestemme hvordan Madla Handelslag skal være. Dette kan du påvirke ved å delta i valget på dem som skal være med i valgt årsmøte.

Valgt årsmøte i Madla Handelslag

Årsmøtet er Madla Handelslags øverste organ.
Det består av 10 medlemsvalgte + 2 vara, 5 ansattvalgte + 2 varamedlemmer.

Oppgaver som årsmøtet har er:

  • Godkjenne årsberetningen og årsregnskapet, og bestemme hvordan årsoverskuddet skal brukes.
  • Velge styre og valgkomité.

​I løpet av året blir årsmøtets representanter holdt orientert om viktige saker og beslutninger som vedrører virksomheten.

For 2020 er disse personene valgt inn i Madla Handelslag sitt valgte årsmøte:

Eldri Kolltveit, leder, valgt for 2 år i 2020
Marte Selseng, nestleder, valgt for 2 år i 2020
Christian Dalen, valgt for 2 år i 2020
Cecilie Randby Larsen, valgt for 2 år i 2020
Ine Johannessen Helvik, valgt for 2 år i 2020
Hilde Frafjord Myrvoll, valgt for 2 år i 2020
Karen Hognestad, valgt for 2 år i 2020
Tom Weibell, valgt for 2 år i 2020
Kristin Hole, valgt for 2 år i 2020
Tor Ove Holsen, valgt for 2 år i 2020


Endre Selvåg, 1. vara, valgt for 2 år i 2020
Einar Haukaas, 2. vara, valgt for 2 år i 2020
Martin Tvedt, ansattrepresentant valgt for 2 år i 2020
Mette Wennberg, ansattrepresentant valgt for 2 år i 2020
Gjermund Barstad, ansattrepresentant valgt for 2 år i 2019
Kristi Strøm, ansattrepresentant valgt for 2 år i 2019
Rune Olderkjær, ansattrepresentant valgt for 2 år i 2019
Petter Vika, 2 vara, ansatt rep 1. vara, valgt for 2 år i 2020
Steffen Ommundsen, ansatt rep 2. vara, valgt for 2 år i 2019

Valgkomite

Fredrik Thomas Peck, leder, valgt for 2 år i 2021
Kristine Løland Håvardsen, valgt for 2 år i 2020
Marit Haaland Gjerde, valgt for 2 år i 2020
Maren Gilje Løland, vara, valgt for 2 år i 2020
Kristin Hjelmeland, vara, valgt for 2 år i 2021

Styret i Madla Handelslag

Styret i Madla Handelslag velges av representantene i valgt årsmøte. Styret har flere oppgaver:

  • Sørge for tilfredsstillende organisering av virksomheten.

  • Ansette/avskjedige administrerende direktør.

  • Vedta budsjett.

  • Godkjenne avtaler av større økonomisk betydning eller av prinsipiell karakter.

Leder:

Ståle Hervik, valgt for 2 år i 2020.

Nestleder:

Eivind Eliassen, valgt for 2 år i 2021.

Styremedlemmer:

Morten Falck, valgt for 2 år i 2021
Ingrid Iversen, valgt for 2 år i 2020
Helene Olsen-Beck, valgt for 2 år i 2021
Inge Moe, ansattrepresentant , valgt for 2 år i 2020
Cecilie J Knudsen, ansattrepresentant, valgt for 2 år i 2021.
Wenche Lerang, ansattrepresentant, valgt for 2 år i 2021.

Varamedlemmer:

Eli Anette Fløisvik, 1. vara, valgt for 2 år i 2020
Per Gregar Haugen, 2. vara, valgt for 2 år i 2020
Jan Kjetil Bjerkreim, 3. vara, valgt for 2 år i 2021
Nina Soligard, ansattrepresentant, 1. vara, valgt for 2 år i 2021
Linda Massen, ansattrepresentant, 2. vara, valgt for 2 år i 2021
Rein Inge Brand, ansattrepresentant, 3. vara, valgt for 2 år i 2020

Organisasjonskart

Under ser du hvordan Madla Handelslag er organisert.

Last ned medlemsappen

Ta med deg kuponger og tilbud i butikken