Kassaleder

I kassaområdet er du så heldig å få muligheten til å yte topp service til alle våre kunder.Du vil ha flere ansvarsområder i kasseavdelingen. Det er derfor viktig at du kan samarbeide tett og godt med andre medarbeidere, og ha evnen til å prioritere og delegere oppgaver som fremmer kundeservice og salg.Du må også evne å disponere tiden på jobb så effektivt som mulig for å utføre alle de daglige gjøremålene.Alle innkomne søknader vil bli vurdert fortløpende!