Tørrvareleder

 Som ansvarlig for tørrvare vil du ha ansvar for den daglige driften av avdelingen.Sammen med dine ansatte vil du bidra til en god butikkdrift og du jobber selv aktivt på gulvet i butikken. Du er god på å planlegge, prioritere og god på gjennomføring. Du er ansvarlig for kampanjer, holde avdelingen ryddig, ha god kontroll på lager og bestillingsrutiner, samt holde i rutiner for dato og svinn.Alle innkomne søknader vil bli vurdert fortløpende!